Verantwoordelijkheid

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

terug
Inzicht


Zelfkennis

Van geweldig belang voor de levenskwaliteit van iedere mens is een zo diep mogelijk inzicht te krijgen in de manier waarop we mentaal en sociaal functioneren; want dit is zowel bepalend voor onze eigen levenskwaliteit als voor de kwaliteit van de samenleving.
Inzicht dus ook in het ontstaan van ons eigen egocentrisme, alsook in
de gevolgen van ons egocentrisme voor onszelf en voor anderen.
Bewustwording

Dit betekent dan ook bewustwording van de manier waarop we met elkaar omgaan en inzicht in de wisselwerking tussen egocentrisch gedrag van anderen en onszelf.
Deze inzichten kunnen ons brengen tot een andere manier van denken en onze mentaliteit en levenshouding totaal veranderen en een meer ontspannen en gelukkigere samenleving creeren.

Afwijzing


Afstandelijkheid

Uit deze inzichten komt afwijzing voort van alle overdreven zelf- belangrijkmaking of "ik-gerichtheid", die  ten koste gaat van de levenskwaliteit van anderen en onszelf.
Afwijzing van egocentrisme, omdat zij afstandelijkheid en respect- loosheid creeert, en zo onze natuurlijke gevoelens van menselijke verbondenheid alsook onze beleving van intimiteit, liefde en geluk in de weg staat.
Respectloos en negatief gedrag

En natuurlijk ook afwijzing van overheersing, vernedering, agressie, strijd, wraak, geweld en destructie, die ook alle voortkomen uit ego- centrisme en respectloosheid.
Verder ook afwijzing van elk ander negatief, respectloos of antisociaal gedrag zoals bijvoorbeeld ook primitief macho-imponeergedrag, demonisering, egoisme, machtsmisbruik, of vervuiling of vernieling
van millieu etc.
Criminaliteit

Afwijzing van egocentrisme, respectloosheid en negativiteit ook, omdat zij ons kunnen leiden tot crimineel gedrag en een criminele mentaliteit.
Bijna alle criminaliteit komt voort uit egocentrisme en respect- loosheid . . . . .
Films, computerspelletjes etc.

Moeilijk, maar ook heel belangrijk is afwijzing van alle  tv - program- ma's, films, computerspelletjes en strips etc. die ons systematisch egocentrisme, respectloosheid, demonisering, vernedering en destructie etc. inprogrammeren.
Ongemerkt creeren zij zo een respectloze, egocentrische en anti- sociale mentaliteit in ons . . . . .

Verantwoordelijkheids-bewustheid


Gedrag

Uit al het voorgaande kunnen we begrijpen dat we niet alleen in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ons eigen leven, maar door ons gedrag vaak ook voor de levenskwaliteit van anderen.
En in breder verband ook voor de kwaliteit van de samenleving.
Want onze egocentrische manier van leven creeert vaak een nega- tieve levenskwaliteit voor anderen.
"Mag", of  "mag niet"

Voortdurend hebben we de keuze te leven vanuit onze verantwoor- delijkheids-bewustheid, of vanuit wat "mag" of "niet mag".
Wanneer wij slechts leven vanuit wat mag of niet mag kunnen we super-egocentrisch gaan leven als een gewetenloze robot.
Echter zoals uitgelegd is dit een ongelukkige manier van leven.

Wanneer wij echter leven vanuit onze hoogste menselijke kwaliteiten als innerlijke integriteit,
empathie* en gevoelens van verbondenheid en intelligentie, is er altijd verantwoordelijkheids-bewustheid en respect.
En of iets mag of niet mag is dan minder belangrijk.

We willen anderen dan geen schade toebrengen vanuit ons normale natuurlijke menselijke repect;  en niet omdat het mag, of niet mag . . . . .

Egocentrisme of integriteit


Een fundamentele keuze

Zoals gezegd staat egocentrisme onze innerlijke integriteit in de weg alsook ons vermogen tot genieten en geluksbeleving.
En zo creeert ons egocentrisme dus een ongelukkig bestaan; zowel voor onszelf als voor alle andere mensen waar we mee in aanraking komen.
Daarom, wanneer je kunt, kies steeds zo veel mogelijk te leven vanuit je innerlijke integriteit in plaats vanuit je egocentrisme en alle ellende die daaruit voortkomt.
                  . . . . . slechts enig realisme is nodig . . . . .