E e n  n i e u w e   m o r e l e   b a s i s

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

  Hoogste morele
       Kwaliteiten

Innerlijke integriteit

Gevoelens van verbondenheid

Empathie

Rechtvaardigheid

Verantwoordelijkheids- bewustheid

Realisme

Intelligentie

 

Hoogste universele
         Waarden

Geluk gemeenschappelijke individuele waarde

Liefde gemeenschappelijke individuele waarde

Vrede
individuele en sociale waarde

Vrijheid
individuele en sociale waarde

Rechtvaardigheid sociale waarde

Gelijkheid
sociale waarde

Democratie
sociale waarde

Universele rechten van de mens

(grond)wettelijke waarden.
 

Meest fundamentele
           Normen

Respect

Vrijheid

Rechtvaardigheid

Gelijkheid

Democratie

Universele mensenrechten

(grond)wettelijke bepalingen

 

 Onze hoogste menselijke waarden


Hun functie

De functie van al onze hoogste menselijke waarden is het voor iedere individuele mens realiseerbaar maken van de hoogste universele waarde van geluk . . . . .

Alle fundamentele universele waarden als liefde, vrede, vrij- heid, rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie, enz.  zijn er uiteindelijk om tot geluk te kunnen komen . . . . .
Onze meest fundamentele normen


Hun functie

De belangrijkste functie van al onze fundamentele normen is onze allerhoogste waarden te beschermen en voor iedere mens reali- seerbaar te maken.
Respect is de basisnorm, waar alle andere normen uit voortkomen.
Deze normen zijn echter geen opgelegde normen, maar meer richt- lijnen om te begrijpen waar we grenzen overschrijden.
Normen en hun bedoeling

De hier genoemde normen bepalen dus niet of iets mag of niet mag.
Deze normen zijn een soort richtlijnen  voor de innerlijke beschaving en innerlijke discipline van de individuele mens; en zij kunnen ervoor zorgen dat de positieve kwaliteit van een samenleving niet zo gauw verloren gaat.
Deze normen zijn daarom niet per se uitgangspunten om vanuit te leven, maar vormen vooral een soort (zelf)controlepunten.
Belangrijker dan normen

Wanneer wij echter leven vanuit onze integriteit en onze natuurlijke gevoelens van verbondenheid en empathie heeft dat als  gevolg  respect; onze meest fundamentele norm . . . . .
Belangrijker dan onze normen zijn daarom onze hoogste menselijke kwaliteiten;  zij creeren een manier van leven die altijd ver binnen onze hoogste normen valt.

Onze hoogste menselijke kwaliteiten


Hun functie

Onze hoogste menselijke kwaliteiten zijn die kwaliteiten die nodig zijn om voor iedere mens de realisatie van de hoogste universele waarden van liefde en geluk mogelijk te maken.
En zowel voor onszelf, als voor de andere mens in de samenleving.

Zoals gezegd creeren zij een sociaal gedrag dat ver binnen onze belangrijkste fundamentele normen valt.
Individueel, en sociaal gerichte kwaliteiten

Nauw verbonden met ons vermogen tot beleving van geluk, liefde en al wat daarmee te maken heeft, is ontdekking en ontwikkeling van onze hoogste individueel belangrijke kwaliteiten
Deze zijn: Innerlijke integriteit, innerlijke bescheidenheid, gevoelens van verbondenheid en empathie.

Daarnaast zijn belangrijk onze sociaal -menselijke kwaliteiten omdat zij bijdragen aan het geluk en de levenskwaliteit van anderen;
zoals verantwoordelijkheids-bewustheid, rechtvaardigheid, realisme en eveneens gevoelens van verbondenheid en empathie.
Andere positieve kwaliteiten

Uit al deze kwaliteiten komen spontaan ook allerlei andere positieve kwaliteiten voort als hulpvaardigheid, mildheid, vriendelijkheid, eerlijk- heid, moed, loyaliteit etc. die eveneens kunnen bijdragen aan het levensgeluk van anderen. 

terug


Ons hoogste menselijke potentieel


Geluk en liefde

Wanneer geluk en liefde de hoogste waarden zijn in het leven van iedere mens, is ons hoogste menselijke potentieel ons vermogen tot beleving van geluk, liefde schoonheid en alles wat daarmee samen- hangt . . . . . .
Innerlijke barrieres

Van groot belang is daarom ons besef en inzicht van wat ons indivi- duele vermogen tot geluksbeleving in de weg staat.
Dit is in eerste instantie onze cultuur van egocentrisme en onze gespannen en obsessieve manier van leven waar we ons doorgaans nauwelijks bewust van zijn . . . . .
Zoals gezegd maakt egocentrisme  ons egoistisch, arrogant en respectloos.
En hieruit ontstaat ook onze voortdurende neiging tot overheersing en vernedering, alsook (subtiele) agressie, strijd, wraak en geweld, die ons vermogen tot beleving van geluk, liefde, schoonheid en al het positieve wat daarmee te maken heeft totaal kunnen blokkeren en verpesten . . . . .
Innerlijke integriteit

De enige mogelijkheid om ons mentaal potentieel tot beleving van geluk te vergroten is te leren deze innerlijke barrieres zo veel mogelijk te herkennen en los te laten, en te leren zo veel mogelijk te leven vanuit een onbevangen, mentaal ontspannen positieve toestand en innerlijke integriteit.
Zelfs verwezenlijking van onze mooiste dromen en verlangens zal ons nooit enig werkelijk geluk kunnen opleveren, zolang wij blijven leven vanuit onze "normale" egocentrische en obsessieve mentaliteit . . . . .         (zie ook: "Waarden en normen in detail" onder "Meer")