M a n i e r   v a n   l e v e n 

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

Cool  =  fake   ? !

 terugFundamenteel 


Leven  voor wat . . . 

Wie niet leeft vanuit een of ander religieus geloof zal zich vroeg of laat gaan afvragen wat de zin is van zijn of haar leven.
En natuurlijk kunnen we ons ook nog afvragen of ons leven wel enige zin heeft.
Het antwoord op deze vragen is echter alleen te vinden in de directe kwaliteit van ons eigen leven . . .   
Het enige werkelijk belangrijke

Wanneer we in een zeker moment, en in zekere omstandigheden werkelijk intens en totaal geluk beleven, kunnen we hierin de zin van ons leven direct ervaren.
In zulk een moment ervaar je waar je voor leeft; en achteraf kun je dan beseffen dat dit het enig werkelijk belangrijke is in je leven . . . .
Leef daarom om gelukkig te zijn. 
Geluk is immers de allerhoogste waarde in het leven van iedere 
mens . . . . .
Ons vermogen tot genieten

Ook wanneer we zijn in een werkelijk totaal en intens genieten kun- nen we geluk ervaren, en hierin ook de zin van ons leven.
Daarom is het ook belangrijk je steeds zo veel mogelijk te richten op  een zo intens mogelijk genieten van je leven.

En ook is het mogelijk om van je vermogen om te genieten van je leven een groeiproces te maken.
Echter hiervoor is het wel belangrijk te begrijpen wat ons vermogen tot genieten en onze beleving van geluk in de weg staat.


Barrières


Onze mentaliteit

Wanneer je niet echt kunt genieten van je bestaan, en wanneer je niet echt blij bent dat je leeft, moet er iets zijn dat je geluk in de weg staat.
Dit zijn onze zorgen en problemen, onze obsessie door duizend-en- één verlangens, en allerlei angsten en spanningen, onze onvrede, of misschien
ook onze eigen negativiteit . . . . .

Al deze zaken komen echter direct of indirect steeds voort uit het egocentrisme van onszelf of van anderen . . . . .
Egocentrisme

Ons sterke egocentrisme of "zelfbelangrijkmaking" is deel van onze westerse cultuur.
Maar doordat we onszelf steeds zo belangrijk maken, maken we ook steeds zo belangrijk wat we (willen) hebben of wat we zijn.
En dit cre
ëert een verlangens-obsessie in ons, naar allerlei  bezit, aanzien, of macht en naar van alles wat daarmee samenhangt.
En hieruit ontstaan dan weer al onze problemen, angsten en zorgen die het beleven van geluk onmogelijk maken . . .
Onvrede

Wanneer wij vanuit ons egocentrisme voortdurend leven in een (subtiele) verlangens-obsessie is er ook een voortdurende (event. subtiele) onvrede in ons, die ons levensgeluk ook enorm in de weg kan staan . . . . .
Onvrede dus, uit ons eigen egocentrisme . . . . .
En vanuit onze onvrede en egocentrisme kunnen we ook gemakkelijk respectloos,
negatief of agressief reageren op anderen, en zo ook hun levenskwaliteit verpesten . . . . .


Integriteit


Zijn zoals je van nature bent

In een moment waarin je werkelijk totaal en intens geluk ervaart, ben je in de essentie van je menszijn; in je zuivere integriteit . . . . .
Integriteit betekent: zijn, zoals je werkelijk bent; los van alle obses- sies en zelfbelangrijkmakerij; los van elk verlangen naar bezit, aan- zien, macht, enz. en los van alle negativiteit.
Vrij, eerlijk, puur en onbevangen zijn, zoals je van nature bent . . . . .
Deze integriteit is een voorwaade voor het beleven van geluk en heerlijk en onbevangen te kunnen genieten van je bestaan.
Innerlijke  integriteit

Integriteit in een egocentrische samenleving vol van respectloosheid, misleiding en bedrog maakt ons echter kwetsbaar.
Daarom kunnen we vaak beter leven vanuit een
innerlijke integriteit die naar buiten toe niet opvalt.
Innerlijke integriteit begint bij innerlijke oprechtheid; bij eerlijkheid en oprechtheid ten opzichte van "jezelf" en bij ook je eigen negatieve kanten onder ogen durven zien.
Groeiproces

Om van je vermogen tot genieten en het beleven van geluk een groeiproces te kunnen maken is in eerste instantie nodig te leren zo veel mogelijk te leven vanuit je innerlijke integriteit en mentale onbevangenheid.
Daarnaast is belangrijk: afwijzing van alle negativiteit, egocentrisme, verlangens-obsessie en onvrede, en zo min mogelijk te leven in problemen, angsten en zorgen.
Wie dit alles kan begrijpen zal van zijn of haar vermogen tot genieten en geluksbeleving een groeiproces kunnen maken . . . . .

                                      
( zie hiervoor ook  www.levenskwaliteit.nl )


                     . . . . . .Weet waarvoor je leeft . . . . . .

 

No, not for dummies !

Fake  sucks . . . !