N i e u w e   w e r e l d

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

terugKwaliteit van leven


Allerhoogste waarde

Slechts weinig realisme is nodig om te beseffen dat geluk de aller- hoogste waarde is in het leven van iedere mens.
Veel realisme is echter nodig om ook daadwerkelijk te gaan leven vanuit dat besef . . . . .
Vrij en onbevangen leven

Om zo veel mogelijk te kunnen genieten van ons bestaan en geluk te kunnen beleven is het belangrijk ook zo veel mogelijk ontspannen, probleemloos, zorgeloos en vrij te kunnen leven.
Daarnaast is het echter ook belangrijk om anderen te gunnen zo te kunnen  leven . . . . .
Want hoe kunnen wij gelukkig zijn, wanneer anderen om ons heen ongelukkig zijn . . . . .

Samen leven


De andere mens

Wanneer wij niet leven vanuit een toestand van (onbewuste) onvrede frustratie, negativiteit en egocentrisme, kunnen we gevoelens van verbondenheid ervaren met iedere andere mens.
En dan is er ook slechts weinig realisme nodig om te beseffen dat iedere andere mens wezenlijk is als wijzelf.
Spontaan respect

Ons spontaan en natuurlijk menselijk respect creeert ook gevoelens van verbondenheid van anderen met Úns.
En hieruit ook een spontane vriendelijkheid wanneer die ander niet te zeer geobsedeerd is door egocentrisme, wantrouwen, zorgen, pro- blemen of negativiteit.
En een werkelijk spontane en welgemeende vriendelijkheid is duizend keer waardevoller dan onze kunstmatige fatsoens-vriendelijkheid "omdat het zo hoort". . . . .
Begrip en tolerantie

Gevoelens van verbondenheid en het besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf vergroten ook ons "inlevings-vermogen" in die andere mens.
En hieruit ontstaat ook meer begrip voor die ander.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we nu ook de fouten van anderen meteen zullen goedkeuren, maar we zullen deze wel wat gemak- kelijker kunnen aanvaarden.
En dit betekent dan ook een zekere natuurlijke menselijke tolerantie.
Een soort paradijs

Deze wereld zou tot een soort paradijs kunnen worden wanneer iedere mens ervoor zou kiezen wat bewuster, realistischer  en respectvoller te gaan leven vanuit wat meer begrip, gevoelens van menselijke verbondenheid, zelfkennis en innerlijke integriteit.
Dit zou een enorme verbetering betekenen voor de levenskwaliteit van iedere individuele mens in de samenleving . . . . .

Creatieve zingeving


Gevoelens van eigenwaarde

Naast onze direct ervaarbare zin van leven is het voor onze diepere gevoelens van eigenwaarde ook aantrekkelijk wanneer ons leven ook nog een creatieve en uiterlijke zin heeft.
Vanuit onze natuurlijke gevoelens van menselijke verbondenheid, realisme en onze innerlijke integriteit kunnen we aan ons leven een creatieve en ook uiterlijke zin geven door een zeker sociaal gericht idealisme.
Idealisme

Ons leven heeft een creatieve en ook uiterlijke zin, wanneer het positief creatief is voor anderen, de samenleving, of de natuur waar wij allemaal deel van zijn.

Al het positieve dat wij in ons leven creeren betekent de creatie van een betere of mooiere wereld; en zowel voor onszelf als voor de andere mens in de samenleving.
Blijvende waarde

En wanneer wij uiteindelijk zullen sterven, zal de samenleving blijven voortbestaan.
Echter al het positieve dat wij voor haar of voor haar mensen gecre- eerd hebben blijft dan van waarde, omdat het een schakel of bouw- steen vormt in het evolutionaire menselijke ontwikkelings- en bescha- vingsproces, en heeft op die manier zin zolang de mensheid zal bestaan . . . . .

Een voorwaarde voor aanvaarding van deze zingeving is echter wel afwijzing van een egocentrische en egoistische manier van leven . . . . .
Contrast

Deze zingeving vormt dan ook een enorm contrast met onze zinloze, armoedige, saaie, primitieve en doodse manier van leven vanuit slechts kleinzielig egocentrisme en nooit genoeg . . . . .

Nieuwe manier van leven


Groeiproces

Van je vermogen tot geluksbeleving en genieten van je bestaan kun
je een groeiproces maken door je zo veel mogelijk daarop te gaan richten, en zo veel mogelijk ontspannen, probleemloos en vrij te gaan leven vanuit je innerlijke integriteit.
En daarnaast ook door zinvol en positief-creatief te gaan leven, en zo jezelf en de wereld te verbeteren; dit creeert ook een zekere mentale ontspannenheid door fundamentele gevoelens van eigenwaarde.
Zelfkennis en inzicht

Nodig is echter ook zelfkennis en inzicht in onze manier van leven, alsook verantwoordelijkheids-bewustheid en afwijzing van negativiteit, egocentrisme en respectloosheid.
Op deze manier werken we mee aan het ontstaan van een nieuwe wereld van mensen die op een meer ontspannen, mooiere, natuur- lijkere en gelukkigere manier kunnen leven en samenleven.
Een wereld waarin veel meer gelachen kan worden en de mens wat minder haastig, stressig en zorgelijk hoeft te leven.
Een wereld waarin iedereen zich werkelijk "thuis" kan voelen . . . . .
                  
. . . . . Zorg dat je leven creatief is . . . . .