E    l    l    e    n    d    e

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

terug

De grond-oorzaak


Zelf-belangrijkmaking

Ons egocentrisme of "zelfbelangrijkmaking" is de belang- rijkste grond-oorzaak van alle strijd, lijden en ellende in de wereld . . . . .

Want egocentrisme is de grond-oorzaak van alle machts- honger, machtsstrijd, uitbuiting, overheersing, vernedering, agressie, wraak, geweld en vernietiging . . . . .
Arrogantie en respectloosheid

Wanneer we onszelf al te belangrijk maken hebben we weinig of geen oog meer voor de andere mens.
Zo maakt egocentrisme ons ego
stisch, arrogant en respectloos.
En hieruit ontstaat ook onze neiging tot overheersing, vernedering, agressie, strijd, wraak, geweld en vernietiging.
Vrijwel alle lijden en ellende in de wereld komen direct of indirect hieruit voort.
En zowel in het groot als in het klein . . . . .

Egocentrisme betekent . . .


Geen integriteit

Egocentrisme betekent jezelf, je ego, je zelfbeeld of persoonlijkheid
in het centrum plaatsen; overbelangrijk maken.
Het betekent echter ook leven vanuit een opgeblazen arrogant zelf- beeld of zelf-beoordeling.  Niet leven vanuit je zuivere integriteit, niet leven vanuit hoe je werkelijk bent . . . . .
Niet leven vanuit diegene die je bent wanneer je gelukkig bent . . . . .
Afstandelijkheid

Onze zelfbelangrijkmaking of egocentrisme creert echter ook zelf- ingenomenheid en zo ook arrogantie en afstandelijkheid.
En hierdoor ook ons onvermogen tot werkelijke vriendschap, tot
empathie*, tot intimiteit, en tot het ervaren van liefde . . . . .
Daarom ook, hoe sterker ons egocentrisme, hoe ongelukkiger we leven . . . . .

Verlangen naar geluk


Onvrede

Boosheid, negativiteit en onvrede ontstaan meestal uit gefrustreerde verlangens naar iets wat we willen hebben of zijn.
Echter ook door frustratie van verlangens die in de diepte te maken hebben met gevoelens van waardering of verbondenheid, of frustratie van het verlangen naar gelukkigere omstandigheden . . . . .
Negativiteit, frustratie, boosheid en onvrede maken ons nog meer egocentrisch . . . . .
Nooit genoeg

Zoals uitgelegd creert egocentrisme verlangens-obsessie naar bezit, aanzien, macht en al wat daarmee samenhangt; en betekent het leven in onvrede en "nooit genoeg".
Al ons egocentrische verlangen naar bezit, aanzien, macht of wat
het ook zij komt echter in de diepte voort uit ons verlangen naar
geluk . . . . .

Geluk is echter alleen mogelijk wanneer we in een toestand zijn, geheel vrij van elk verlangen of onvrede . . . . .

Onze sociale natuur


Cultuur van respectloosheid

Wanneer we leven vanuit ons egocentrisme is de andere mens onbelangrijk. Hoe hij of zij zich voelt is zijn of haar probleem; en zit hij of zij in moeilijkheden, dan is dat ook zijn of haar probleem.
Egocentrisme cre
ert respectloosheid en onverschilligheid.
En egocentrisme cre
ert ook een cultuur van respectloosheid, afstan- delijkheid en indviduele geisoleerdheid.
Daarom is egocentrisme tegenstrijdig aan onze sociale menselijke natuur . . . . .
Macho-gedrag

Ook een vorm van egocentrisme is zelfbelangrijkmaking door het imponeren van anderen.
Macho-gedrag komt voort uit verlangen naar aanzien en naar goed- keuring door anderen.
Jongens en mannen verlangen naar goedkeuring of waardering door meisjes of vrouwen.
Maar ook onderling willen jongens en mannen graag een stoere, sterke of belangrijke indruk maken om hoog gewaardeerd te worden.
Zij begrijpen echter niet dat anderen dat in de gaten hebben . . . . .
Verbeter de wereld


Verantwoordelijkheid

Een egocentrische manier van leven maakt ons ook mede-verant- woordelijk voor de negatieve levenskwaliteit van anderen.
Door onze respectloosheid houden we immers weinig rekening met anderen en kunnen we hen gemakkelijk benadelen.
En hieruit ontstaat weer boosheid of frustratie van die ander, hetgeen weer meer egocentrisme en respectloosheid bij die ander cre
ert.
Op deze manier zijn wij allemaal mede-verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze samenleving . . . . .
Eigen egocentrisme

Moeilijk is het een ander te wijzen op zijn of haar egocentrisme; die ander voelt zich dan aangevallen en kan dan agressief (nog meer egocentrisch) reageren.
Daarom is in de eerste plaats inzicht in ons eigen egocentrisme van belang.
Dus, verbeter de wereld en begin bij jezelf . . . . .


                      . . . . . Leef om gelukkig te zijn . . . . .

 

O.k, then get it...